Ljudi me često pitaju kako sam postao uspješan u vremenskom razdoblju od šest godina, dok mnogi koje poznajem to nisu uspjeli. Odgovor je jednostavan: stvari koje su meni lake da uradim, njima su bile teške. Uvidio sam da mi je lako da postavim ciljeve koji bi mi promijenili život.

Oni to nisu uvidjeli. Uvidio sam da mi je lako da čitam knjige koje bi mogle da utiču na moje razmišljanje i ideje. Oni to nisu uvidjeli. Uvidio sam da mi je lako da pohađam časove i seminare, da budem okružen uspješnim ljudima. 

Oni su rekli da to, vjerovatno, ne bi ništa značilo. Ako bih morao sve to da saberem, rekao bih da ono što sam uvidio da je meni lako da uradim, njima to nije bilo. Šest godina kasnije ja sam milioner, a oni još uvijek okrivljuju ekonomiju, vladu, politiku kompanije, a ipak zanemaruju osnovne, lake stvari. U stvari, glavni razlog zašto većina ljudi ne radi ono što može i što bi trebalo može da se svede na jednu riječ: zanemarivanje.

Džim Ron je, kao jedan od najinspirativnijih govornika, promijenio živote mnogim poslovnim ljudima kao što su Brajan Trejsi i Entoni Robins. Džimove mudre misli se prenose na svim seminarima o ličnom razvoju, svuda u svijetu i danas. Učeći i marljivo primjenjujući savjete svojih učitelja, zaradio je mnogo novca a na stranicama svojih knjiga prenosi svoju životnu filozofiju i temeljna načela uspjeha, odnosno upute kako da steknemo bogatstvo i sreću.

Uspjeh je po svojoj prirodi nešto zbunjujuće i neuhvatljivo, nešto čije će nagrade spoznati samo malobrojni koji dosljedno rade na tome da ga ostvare. Priroda je ustrojila uspjeh na zanimljiv način, tako da je to stanje koje se mora privući, a ne uloviti.

Nagrade ne dobijamo zahvaljujući našem intenzivnom lovu, niti ostvarujemo napredak zahvaljujući njemu, već zahvaljujući onome šta jesmo i šta postajemo, jer to u konačnom ishodu određuje rezultate koje privlačimo. Da bismo imali više, moramo najpre biti više, suština je filozofije ličnog razvoja, uspjeha i sreće. Naša lična filozofija je ono što stvara naš stav. Naš stav određuje i kvantitet i kvalitet našeg nivoa aktivnosti.

Ta aktivnost stvara konačni i proporcionalni rezultat, a rezultat stvara stil života kojim živimo. Rezultati i stil života su posljedice a naša lična filozofija, stav i aktivnost su glavni uzroci tih posljedica. Da bismo promijenili posljedice, moramo promijeniti i uzrok. Međutim, većina ljudi i dalje proklinje posljedice, a njeguje uzroke.

Džim Ron nam nudi ideje i uvide koji čine jedinstveni glas nade, inspiracije i odgovora za one koji traže bolji i sadržajniji život.

Ne morate birati između bogatstva i sreće – oni izviru iz istog, bogatog vrela.

Uspjeh je lak, kao i zanemarivanje

Nije problem u nedostatku novca, banke su pune. Nije problem u nedostatku prilika, Amerika, kao i većina slobodnog svijeta, nastavlja da nudi jedinstvene i najobilnije šanse u posljednjih šest hiljada godina pisane historije. Nije problem u nedostatku knjiga, biblioteke su pune knjiga i skoro su besplatne! Nije problem u školama, učionice su pune dobrih profesora. Imamo mnoštvo ministara, vođa i savjetnika.

Sve što nam je ikada potrebno da postanemo bogati, moćni i prefinjeni je u našem dometu. Glavni razlog zašto toliko malo ljudi iskoristi sve što imaju je prosto zanemarivanje.

Zanemarivanje je kao infekcija. Ako se nešto ne uradi povodom nje, proširiće se kroz cijeli sistem i na kraju dovesti do potpunog sloma mogućeg radosnog i uspješnog ljudskog života.

Ne radeći stvari koje znamo da bismo trebali, dovodi do osjećaja krivice, a ona dovodi do erozije samopouzdanja. Kako se naše samopouzdanje smanjuje, tako i nivo naših aktivnosti pada. Opadanjem aktivnosti, naši rezultati neminovno su sve lošiji. Kako naši rezultati trpe, tako i naš stav počinje da slabi. Kako stav počinje da pokazuje lagano pomjeranje od pozitivnog ka negativnom, naše samopouzdanje se još više smanjuje i tako u krug.

Moj prijedlog je da kada imate izbor između lakog i ne toliko lakog, da ne zanemarite da uradite najjednostavnije, osnovno, lako; aktivnosti koje mogu da vam promijene život.

Da biste vidjeli kako rezultati proizlaze iz vaših aktivnosti, vašeg stava i vaše filozofije, potrebno je upamtiti tri ključne riječi: analizirati, računati i mjeriti.

Ako utvrdite da vam se rezultati koje imate ne dopadaju, postoje samo tri stvari na koje možete da usmjerite pažnju:

  1. Vaša filozofija mora finije da se podesi.
  2. Vaš stav mora da bude osnažen.
  3. Vašoj disciplini potrebna je nova vještina.

I to je to. Aktivnosti, stav i filozofija stvaraju rezultate.

Rezultati

O rezultatima on podučava da život očekuje od vas da stvarate mjerljiv napredak u razumnom vremenskom periodu. Međutim, ne možete pitati nikoga za rezultate svakih 5 minuta. To je isuviše brzo da bi se mjerilo. A ne možete čekati ni 5 godina, to je već predugo. U tako dugom vremenskom periodu, mnogo stvari može da pođe naopako.

Vizija: iz ničega u nešto

Kada sam gradio svoj prvi dom za svoju porodicu u Ajdahu, prije mnogo godina, prije nego što sam počeo sa gradnjom, poveo sam svoje prijatelje i kolege na svoj plac u turu razgledanja moje nove kuće.

Da li je to moguće?

Da li je moguće da povedete nekoga u razgledanje imaginarne kuće?

I odgovor je: „Da, naravno“.

„Ovdje se nalazi garaža za 3 automobila“, imao sam običaj da kažem, a moji prijatelji bi pogledali i rekli: „Da, u ovoj garaži će biti 3 automobila“. Zaista sam mogao da napravim to „živim“. Odveo bih ih na obilazak cijele kuće… „Ovdje je ognjište, pogledajte ova strana je od cigle, a ova od kamena.“

Mogao sam da napravim to stvarnim. „Pratite me kroz preostale dijelove kuće. Obratite pažnju na sliku koju imate ako gledate kroz prozor ovdje u kuhinji, zar nije prelijep pogled?“ Jednog dana, toliko sam napravio kuću stvarnom da je moj prijatelj udario laktom o ognjište. Tako prvi korak u pretvaranju ničega u nešto jeste da zamislite mogućnosti.

Zamislite SVE mogućnosti. Jedan od razloga pohađanja seminara, predavanja, slušanja tekstova pjesama ili slušanja mišljenja i izjava drugih je da dobijemo ideju mogućnosti; da nam pomogne da zamislimo i da vidimo potencijal.

Vjerovati

Ovdje nailazimo na drugi korak u pretvaranju ničega u nešto: morate VJEROVATI da ono što zamislite JESTE moguće za vas. Izjave poput: „Ako ja mogu, možete i vi“ često postanu podrška našem uvjerenju. I počnemo da vjerujemo. Prvo zamišljamo da je moguće. Potom, počnemo da vjerujemo da ono što je moguće uopšte, moguće je i za nas.

Možemo, takođe, da vjerujemo u naše sopstvene izjave. Evo primjera šta vaše izjave mogu da vam poruče:

„Uradio sam to jednom, mogu to ponovo da uradim.“

„Ako mi se to već desilo, vrlo je vjerovatno da će mi se desiti opet.“

Tako da mi ne vjerujemo samo u izjave drugih: „Ako ja mogu da uradim, možeš i ti. Ako ja mogu da se promijenim, možeš i ti. Ako ja mogu da počnem ni od čega, možeš i ti. Ako ja mogu sve da preokrenem, možeš i ti sve da preokreneš.“

Možemo, dakle, da imamo podršku sopstvenih izjava, uvjerenja, ako smo bilo šta postigli ranije. „Ako smo uradili to jednom, uradićemo ponovo. Ako smo uspjeli prošle godine, možemo da uspijemo i ove.“ Ove dvije vrste udruženih izjava veoma su moćne. Sada, još uvijek nemamo suštinu, iako je veoma blizu.

Šta je suština? 

Još jednom, prvi korak je da zamislite mogućnosti. Drugi korak je da zamislite da ono što je moguće, moguće je i za vas. I ovdje je ono što se naziva drugim korakom – vjera. Zapravo, jedan pisac je rekao sljedeće: „Vjera je suština“.

Interesantna riječ: suština, moćna sposobnost da vjerujete da su mogućnosti moguće za vas. Ukoliko imate sposobnost da vjerujete da je vjera suština, onda suština ima značenje dijela stvarnosti.

Sada to još nije stvarno, ali je toliko moćno da je veoma blizu da postane stvarno i tako je pisac rekao: „Vjera je dio nečega, suština nečega“. Potom on to naziva dokazom, suštinom i dokazom. Teško je da ništa nazivamo suštinom i dokazom. To je ništa u smislu da ne može biti viđeno osim u unutrašnjem oku.

Ne možete to da držite zbog toga što JOŠ UVIJEK nije opipljivo. Ali je moguće da pretvorite ništa, posebno ideje i maštu, u nešto, ako vjerujete da je sada to moguće za vas. Ta suština i dokaz postaju toliko moćni da sada mogu da se pretvore u stvarnost.

Dugo mi je trebalo, ali naposljetku sam shvatio da ljude ne mogu da promijenim. Bog zna da sam pokušao.

Jednom prilikom sam vodio grupu nenadahnutih trgovaca.

Osjetivši izazov rekao sam sebi: „Učiniću od njih uspješne ljude, makar me to ubilo.“

Pogađate li šta se dogodilo?

Zamalo da umrem.

Dobre ljude morate pronaći, ne možete ih učiniti takvima. Naravno, oni se sami mogu promijeniti, ali mi tu ništa ne možemo.

Ljudi me pitaju: „Kako stvarate dobre ljude?“, a ja im odgovaram: „Morate ih pronaći.“ To je najbolji odgovor koji vam mogu dati.

Evo prvog pravila uspješnog upravljanja: Ne šaljite svoje pačiće u školu za orlove.

Zašto?

Zato što to neće uspjeti. Jedino što ćete dobiti biće nespretni pačići. Oni neće letjeti kao orlovi. Čuće se samo kva, kva, kva. A zatim će vam se pokakiti na glavu. Verujte mi… pokušao sam.

Nedavno me je privukla reklama za lanac hotela štampana preko cele stranice.

Naslov je glasio: „Mi ne učimo svoje ljude finoći“. To je bilo vrijedno pažnje. U nastavku je malim slovima pisalo: „Mi zapošljavamo samo fine ljude.“ Sto mu gromova! Mudre li uštede vremena!

Motivacija je tajna.

Zašto jedan trgovac obradi prvog kupca u 7 sati ujutro, dok drugi ustaje iz kreveta tek u 11 sati? Ne bih znao da vam kažem. To je još jedna životna tajna.

Držao sam predavanja hiljadama ljudi. Neko bi na kraju rekao: „Promijeniću svoj život.“ Neko drugi bi, pak, zijevajući mrmljao: „Sve sam to već čuo.

U čemu je stvar? Zašto predavanja nisu na sve delovala na isti način? Još jedna tajna.

Milioner je rekao hiljadama ljudi: „Pročitao sam ovu knjigu i ona me je podstakla da krenem putem bogatstva.“ Pogodite koliko ih je otišlo da kupi knjigu? Pogađate, naravno… samo nekoliko. Nije li to nevjerovatno? Zašto nisu svi to učinili?… Život je zaista tajna.

Džim Ron – biografija

Više od 40 godina, Džim Ron je brusio svoj zanat kao vješt umjetnik – pomažući ljudima širom svijeta da oblikuju životne strategije koje su im proširile zamisao o tome šta je moguće. Oni koji su imali privilegiju da ga čuju kako govori mogu posvjedočiti o eleganciji i zdravom razumu njegovog stvaralaštva.

Stoga nije slučajno to što je široko cijenjen kao jedan od najuticajnijih mislilaca našeg vremena i što ga mnogi smatraju nacionalnim blagom. Ron je autor bezbroj knjiga i audio i video programa, a pomogao je i u motivisanju i oblikovanju čitave generacije trenera za lični razvoj i na stotine rukovodilaca najboljih korporacija u Americi.

Rodio se u farmerskoj porodici u Ajdahu sredinom 1900-ih i usadili su mu radnu etiku koja mu je dobro poslužila u toku cjelokupnog života. Sa 25 godina, upoznao je svog mentora, Erla Šofa. Tokom narednih šest godina nakon upoznavanja Erla Šofa, stekao je svoje prvo bogatstvo, ali se nije bavio govorništvom sve do preseljenja u Beverli Hils, u Kaliforniji, kada ga je prijatelj iz Rotari kluba zamolio da ispriča svoju priču o uspehu koju je Ron nazvao „Farmerski dečak iz Ajdaha stiže do Beverli Hilsa.“

Njegov govor je tako dobro primljen da je dobio više poziva da ga podijeli, i, još bolje, počeli su da ga plaćaju za to. U početku je govorio pred razredima srednjih škola i koledža i u neprofitnim udruženjima, a nakon toga je prešao na seminare 1963. godine, vinuvši se tako u domen ličnog razvoja. Od tada pa nadalje, Džim Ron je postao pionir u industriji pomaganja samom sebi i ličnog razvoja, utičući na živote miliona ljudi posredstvom svojih ideja koje mijenjaju život.

Džim Ron se fokusirao na osnove ljudskog ponašanja koje imaju najveći uticaj na lične i poslovne rezultate. Njegov standard je taj sa kojim se upoređuju oni koji teže podučavanju i inspirisanju drugih. On posjeduje jedinstvenu sposobnost da pruži neuobičajeni uvid u uobičajene principe i događaje, a kombinacija njegove suštine i stila osvaja maštu onih koji slušaju ili čitaju njegove riječi.

Džim je poznat kao jedan od najvećih profesionalnih autora našeg doba. 

U nastavku su primjeri iz Ronovog blaga citata koji odražavaju njegove filozofske misli o životu i poslu: 

Vještine: Nemojte željeti da bude lakše; želite da budete bolji. Nemojte željeti manje problema; želite više vještina. Nemojte željeti manje izazova; želite više mudrosti. 

Razvoj: Nemojte se pridružiti timu u kom vam je lako. Nećete se razvijati. Idite tamo gde su očekivanja i zahtijevi za rad i postizanje rezultata visoki. 

Promjena: Mi se generalno mijenjamo zbog jednog od dva razloga: zbog inspiracije ili očajanja. 

Aktivnost: Onim malobrojnim koji rade zavide mnogi koji gledaju. 

Uspjeh: Uspeh je ono što privuče osoba koja ste postali. 

Džim je podijelio svoju poruku više od 6000 puta sa preko 5 miliona ljudi širom svijeta. Primio je brojne nagrade u svom domenu, uključujući i priželjkivanu nagradu za izvrsnost kolega iz Udruženja nacionalnih govornika (National Speakers Association CPAE Award) i nagradu najuticajnije osobe (Master of Influence Award). Džimove filozofije i uticaj i dalje imaju veliki uticaj širom svijeta.

Izvor: www.jimrohn.com

Opt In Image
Preuzmite besplatno e-knjigu MOĆ AMBICIJE

Popunite navedena polja i kliknite na dugme POŠALJI MI E-KNJIGU:

  • Vaši podaci su sigurni 100%.
  • Uvijek se možete odjaviti.

Srdačan pozdrav,
Refik Hrvić


Facebook | Twitter | YouTube | Pinterest | LinkedIn

Ostavite vaš komentar.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.