Tag: vakcine

Primjer Izraela
DA LI PREPORUČENA FIKSANJA IMAJU VIŠE KORISTI OD ŠTETE
DR. SEAN BROOKS - GOVOR ISPRED ŠKOLSKOG ODBORA U DRŽAVI OHIO O NEŽELJENIM POSLJEDICAMA CJEPIVA PROTIV C-19
PETICIJA
➤ Pratite objave na Telegramu