SCNET ZARADE

Želim da naglasim odmah na početku da SCnet kompanija do 90% prometa iz binarne matrice (u kojoj i ima najviše novca) vraća nazad svojim saradnicima u obliku novčanih zarada, provizija, bonusa i ostalih oblika nagrađivanja.

Ovdje ne postoji varijanta da gazda firme 60-70% zarade uzima sebi a saradnicima podijeli preostale mrvice nakon što je sebi uzeo najbolji dio kolača.

Zato je, zahvaljujući SCnet PLANU NAGRAĐIVANJA, moguće ostvariti višestruke izvore zarade u ovom biznisu.

Krenimo redom:

1. Direktna zarada od 1%

Svaki član SCnet kompanije može da direktno zaradi sam od svoje kupovine 1%, rekli bismo da to nije neki veliki procenat, međutim zamislite da Vam sada neko vrati 1% od svega što ste do sada potrošili u Vašem životu, vjerujem da bi to bila izuzetna suma novca. 

Ovih 1% je samo početak.

2. Zarada 4×0,5% od potrošačke mreže

Također možete da zarađujete od Vaše mreže potrošača koju možete izgraditi u okviru SCnet kompanije. 

Vi dobijate zaradu iz 4 dubine Vaše mreže potrošača kao što to prikazuje slika ispod:

3. Zarada iz binarnog stabla (keš mašine) beskonačno duboko

Binarna matrica (binarno stablo) jeste najsavremeniji oblik nagrađivanja aktivnih saradnika u Mrežnom Marketingu, samim time i najsavremeniji oblik nagrađivanja u kompaniji SCnet. 

Iz binarne matrice dolazi 80% zarade i mogućnosti ovog poslovnog sistema. Iz binarke zarađujete keš provizije i vaučere (koje trošite kod firmi partnera). 

Binarna matrica ima 7 kategorija od kojih svaka naredna donosi veću zaradu od prethodne.

Vrijednosti SCnet vaučera po kategorijama u binarnoj matrici:

  • Nulta kategorija, vrijednost vaučera = 100 eura
  • I kategorija, vrijednost vaučera = 450 eura
  • II kategorija, vrijednost vaučera = 1.350 eura
  • III kategorija, vrijednost vaučera = 2.000 eura
  • IV kategorija, vrijednost vaučera = 6.000 eura
  • V kategorija, vrijednost vaučera = 21.000 eura
  • VI kategorija, vrijednost vaučera = 80.000 eura

4. Zarada od poklapajućih bonusa do beskonačne dubine

Poklapajući bonus, kao što i samo ime kaže, jeste Vaš bonus na zaradu svih Vaših saradnika u mreži do beskonačne dubine. 

To bi značilo da, kada Vaš saradnik zaradi na primjer 1.000 eura u SCnet biznisu, Vi na njegovu zaradu imate poklapajući bonus u iznosu od 3% do 18% zavisno koja ste karijerna pozicija u SCnet biznisu. 

U ovom slučaju Vaš poklapajući bonus bi bio od 30 do 180 eura (pasivnog prihoda) na zaradu Vašeg saradnika, napominjem da se zarada Vašem saradniku ne umanjuje, njemu se isplaćuje njegovih 1000 eura, a SCnet iz svog budžeta Vama isplaćuje Vaš poklapajući bonus.

5. Zarada od karijernih bonusa do beskonačne dubine

Kada Vaši saradnici budu kupovali u partnerskim firmama sve ono što kupuju svaki dan, pored toga što će zarađivati sami od svoje kupovine i kupovine njihove mreže potrošača, oni će od SCnet kompanije dobijati takozvana PRAVA NA PROFIT ili PRAVA NA POTROŠNJU. 

Svaki put kada Vaš saradnik dobije ovo pravo na profit, Vi na to njegovo pravo zarađujete karijerni bonus koji može biti od 0,5 do 3 eura u zavisnosti koja ste karijerna pozicija.

Također i karijerne bonuse zarađujete do beskonačno duboko.

Da vidimo šta to znači zarađivati beskonačno duboko?

Kao što smo rekli, Vi zarađujete po 0,5% od potrošnje svih Vaših saradnika u četiri dubine, međutim Vaši saradnici, koji se nalaze u Vašoj četvrtoj dubini, i oni će uključivati nove ljude u svoju potrošačku mrežu.

To će automatski biti Vaša peta dubina od koje Vi ne zarađujete onih 0,5%, zatim će ljudi iz pete dubine uključivati nove, i to je onda Vaša šesta dubina, itd…

Vremenom ovih dubina ispod Vas će biti sve više (ja lično imam potrošačku mrežu koja se sastoji od 31 nivoa u dubinu), Vi ćete onih 0,5% zarađivati iz četiri dubine, ali ćete zato zarade iz binarne matrice, poklapajućih bonusa i karijernih bonusa dobijati beskonačno duboko, odnosno iz svih nivoa Vaše strukture.

Poklapajući i karijerni bonusi DO BESKONAČNO DUBOKO predstavljaju “magnet” za lidere, ljude koji žele da grade KARIJERU u okviru SCnet kompanije.

Ukoliko Vas neki direktni saradnik sustigne u karijeri, na primjer Vi ste karijera 3 a također i Vaš direktni saradnik, tada Vi zarađujete poklapajuće i karijerne bonuse od tog Vašeg direktnog saradnika a on zarađuje ove bonuse do beskonačno duboko jer Vas je sustigao u karijeri.

Međutim, trebate biti sretni što imate takvog saradnika, to znači da ste pronašli pravog lidera, dijamanta ili što bi rekli, pronašli ste “zlatnu žilu”.

Što se Vaš saradnik prije osamostali, to ćete Vi prije biti slobodni da tražite nove, ozbiljne direktne saradnike, iako se potraga za direktnim saradnicima nikada ne završava.

Zato je potrebno da imate barem tri ozbiljna direktna saradnika, na taj način, uvijek kada oni uđu u karijernu poziciju (na primjer) 2, Vas automatski prebacuju u karijeru 3, kada oni uđu u karijeru 3, Vi ste automatski karijera 4, na taj način uvijek zarađujete beskonačno duboko karijerne i poklapajuće bonuse.

Stalno i iznova tražite nove direktne saradnike!

Duboka struktura Vaše mreže saradnika Vam donosi stabilnost u poslu, a široka struktura Vam donosi direktnu zaradu.

Više detalja pročitajte OVDJE.