SCNET SEMINARI

Seminari SCnet kompanije su jedan od najvažnijih alata za izgradnju vašeg SCnet biznisa. Ne postoji veliki lider i graditelj mreže u Mrežnom Marketingu (MLM – Multi Level Marketing – Network Marketing) koji svoju odluku (da će izgraditi veliki privatni biznis) nije donio na nekom od seminara.

1. Seminar je možda jedina prilika da se pokaže kakva je MLM firma. Tu se pojavi menadžment firme, vodeći graditelji mreže, vodeći predavači firme.

Tu se čuje i vidi na kom profesionalnom nivou se nalazi firma. Seminar je izlog MLM firme i svaki saradnik treba da se potrudi oko seminara kao što bi se potrudio oko aranžiranja izloga u svom butiku!

2. Seminar je jedan od elemenata neophodnih da novi saradnici donesu odluku da stalno ostanu u ovoj firmi, da stalno određeni broj sati provedu gradeći ovu mrežu.

Cijeli sistem se sastoji od javnih prezentacija, web prezentacija, sajta, web kancelarije, snimljenih edukativnih materijala, obuke za korištenje sistema i tako dalje. Seminar je važan dio tog sistema. Ne postoji ni jedan veliki graditelj mreže koji nije cijenio i poštovao 100% seminare!

3. Seminar je mjesto za učenje. Dobre MLM firme osmisle dobre teme za usavršavanje ljudi. Dobre MLM firme nakon svakog seminara imaju mnogo zadovoljnih saradnika kojima je nivo motivacije porastao u odnosu na period prije seminara.

4. Na seminaru se postiže važan efekat razbijanja zabluda i mitova o rođenim trgovcima i rođenim liderima. Na seminarima se na dodjeli vaučera i promovisanju novih karijera vide ljudi sa kojima se možete identifikovati…

5. Na seminarima se donose odluke! Da se prekine sa lošim navikama, sa odlaganjem, sa nedostatkom samopouzdanja, sa nedostatkom vizije o veličini ovog posla. Odluke se donose da se uradi sve što je potrebno za uspjeh!

U najstarijoj Network Marketing kompaniji AMWAY-u (koja postoji od 1959. godine) u upravnoj zgradi, na zidu stoji natpis:

Neka se ispod potpiše onaj lider koji svoju najvažniju odluku nije donio na nekom od seminara.

Još se niko nije potpisao.

Na seminarima ljudi donose odluke važne za njihovu budućnost u okviru Network Marketing kompanije čiji su poslovni parteri, isto tako važi i za saradnike SCnet kompanije.

Svi, najuspješniji saradnici SCnet kompanije, su redovni na svim oblicima SCnet edukacije a posebno na seminarima, neko odluku donese na prvom, neko na drugom, a neko na desetom seminaru, nikada se ne zna kada će se to dogoditi, zato je važno redovno prisustvovati seminarima.

Na ovakvim događajima se donose odluke: INTERNACIONALNI SEMINAR KOMPANIJE SCNET WORLD – TIHANY, MAĐARSKA – Septembar 2016.

Na bilo kojem SCnet web sajtu (na sekciji PLAN RADA) možete provjeriti raspored održavanja mjesečnih seminara u narednom periodu.

Također, kada budete dovodili vaše potencijalne saradnike na seminare, vi ćete učiniti da SCnet sistem radi za vas. 

Na seminarima će vaši potencijalni saradnici čuti informacije o ovoj poslovnoj prilici od nekih drugih autoriteta i ljudi koji imaju višegodišnje iskustvo u poslovima Mrežnog Marketinga, a to će onda pomoći da vaši saradnici steknu veće povjerenje u vas kao i u cijeli SCnet sistem.

Da biste što bolje shvatili kolika je važnost seminara pročitajte e-knjigu koja upravo nosi naziv VAŽNOST SEMINARA. Autor teksta je Network Marketing lider i milioner – Erik Vor.

==> PREUZMITE E-KNJIGU.

Znamo da većina ljudi postane skeptična kada čuje riječ seminar, međutim, seminari koje organizuje kompanija SCnet ne spadaju u grupu onih dosadnih seminara na koje vas je možda nekada poslala vaša firma u kojoj radite.

Ni predavanja na SCnet seminarima ne spadaju u kategoriju onih dosadnih na kojima ste zaspali ili ih napustili. Ovdje se radi o nečemu potpuno dugačijem, SCnet seminari su prepuni pozitivne energije, pored edukativnog dijela tu je i zabavni dio koji prisutne učesnike opušta i motiviše.

Na SCnet seminarima se ne bavimo nekim teškim temama, a predavači koriste jednostavne termine i objašnjenja kako bi svakom učesniku seminara bilo što jasnije o kakvoj se poslovnoj prilici radi.

SCnet seminari će vam pružiti priliku da vidite ljude svih uzrasta, vrsta i nivoa obrazovanja, od domaćice do doktora nauka, od studenata do penzionera, kako dobijaju određena priznanja i nagrade.

U takvim uslovima, mnogi novi saradnici, sebi kažu:

KADA MOGU ONI, ZAŠTO NE BIH MOGAO/MOGLA I JA?

Video materijale sa SCnet seminara možete pronaći u kategoriji ovog sajta > SCNET VIDEO: SEMINARI.

Dobro došli na SCnet seminare!