SCNET PLAN RADA – JAVNE PREZENTACIJE

PRATITE PLAN RADA, TERMINE I RASPORED ODRŽAVANJA SCNET JAVNIH PREZENTACIJA, TRENINGA I SEMINARA

Pozivamo Vas da nam se pridružite na javnim prezentacijama, treninzima i seminarima koje organizujemo da bismo prezentovali SCnet poslovnu mogućnost i kako bismo one, koji žele da je maksimalno iskoriste, što bolje obučili za to.

Na ovoj stranici je objašnjeno kako možete pronaći informacije o svim javnim prezentacijama i seminarima koje organizuju SCnet kompanije u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji…

Da biste bili u toku sa terminima održavanja svih javnih formi SCnet edukacije, potrebno je da kliknete na link osnovnog SCnet sajta www.scnetworld.com i server će Vas automatski preusmjeriti na zvanični sajt SCnet kompanije u Vašoj državi.

Tada na tom sajtu samo kliknite na dugme Plan rada > (kao što je prikazano na slici ispod) i na ovom dijelu sajta ćete pronaći najnoviji plan i raspored održavanja SCnet javnih prezentacija, treninga i seminara u Vašoj državi.

Također, možete otići i direktno na sajtove pojedinih SCnet kompanija i posjetiti sekciju Plan rada >:

SCnet BH – www.scnetworld.com/ba

SCnet RS – www.scnetworld.com/rs

SCnet Srbija – www.scnetworld.com/sr

SCnet Hrvatska – www.scnetworld.com/hr

SCnet Makedonija – www.scnetworld.com/mk

Pratite navedenu sekciju SCnet sajtova što češće i dođite da se i lično vidimo i upoznamo!

Srdačan pozdrav!
Refik Hrvić
Poslovni partner kompanije SCnet World