SCNET IDEJA

Zbog jednostavnijeg shvatanja ove poslovne ideje, želim da se odmah složimo oko nekoliko činjenica:

  • Slažete li se da smo svi mi kupci, svaki dan kupujemo namirnice, odjeću, obuću, gorivo, automobile, namještaj, bijelu tehniku, stanove, kuće itd.?
  • Naš cilj, kao kupca, jeste da sa što manje novca kupimo što više stvari.
  • Sve to kupujemo od trgovaca, koji imaju svoju muku: da kupe što jeftinije, prodaju što skuplje i da se izbore sa konkurencijom. Treba da im prihodi budu veći od rashoda, da bi preživjeli.

Što veći promet imaju, to niže cjene mogu da dobiju od njihovih dobavljača – što nas dovodi do prve ekonomske zakonitosti bitne za naš posao:

ŠTO SI VEĆI KUPAC, TO VEĆI POPUST MOŽEŠ DA DOBIJEŠ!

Da bismo mi kao kupci došli da kupujemo kod nekog trgovca, on treba da nam bude “usput” ili nekako treba da čujemo za njega. Reklama preko novina, radija, televizije, lična preporuka, sajmovi, reklamni panoi i slično, mogu da nas povežu. Ali sve to košta!

Sada, zamislite da se nas 10 prijatelja dogovorimo i odemo kod nekog trgovca i kažemo da ćemo od sada svaki mjesec kupovati kod njega sve ono što nam treba, bez obzira što nam on nije “usput”, ali da nam on zato omogući nekakav popust…

Šta mislite da li će taj trgovac pristati na ovakav dogovor?

Sasvim sigurno da hoće jer onaj novac koji će potrošiti na reklamu, dati će nama u obliku popusta a sa druge strane dobio je 10 lojalnih potrošača koji će kod njega da kupuju iznova i iznova svakoga mjeseca, a ujedno dobija i najjači oblik reklame a to je preporuka odnosno reklama od usta do uha.

(Njegov interes je da dođemo kod njega, jer u maloprodaji je velika šansa da je oko 20-30% cijene zapravo njegova razlika između nabavne i prodajne cijene, a recimo oko 15% mu je čista dobit, ako se odbiju troškovi. Od tih 15% čiste dobiti često i pola ode na reklamu, kako bi trgovac opstao).

Nas 10 lojalnih potrošača ćemo reklamirati njegovu trgovinu tako što ćemo preporučivati našim prijateljima, poznanicima da nam se pridruže jer će i oni imati popust prilikom svake kupovine u ovoj trgovini.

A sada zamislite da odete nekom vlasniku trgovine sa listom od 100, 200, 1.000, 10.000 kupaca i ponovite isti proces.

Rekli smo da postoji ekonomska zakonitost koja kaže da što smo veći kupci, to je veći popust/rabat.

Šta bi bilo da kod tog vlasnika dođemo sa spiskom od 10.000 potencijalnih kupaca? 

Ili sa 100.000?

Vjerovatno bi nam dao i 10% popusta, a možda i više! Naravno, nisu sve oblasti trgovine sa podjednakim rabatima, troškovima, prometima itd. Recimo, nemoguće je dobiti velike rabate kada kupujete auto ili stan, jer su tu i marže mnogo manje nego 20-30%.

Ovakvih udruženja potrošača ima puno.

Postoje lokalna udruženja koje organizuju određene prodavnice, postoje i udruženja koja organizuju lanci trgovačkih kuća, lanci prodavnica, lanci benzinskih pumpi itd.

Međutim, sva ova udruženja omogućavaju jednu stvar, a to je uštedu novca od vlastite potrošnje.

SCnet kompanija, pored ovog oblika uštede, svim našim članovima omogućava da izgrade svoj privatni biznis koji se temelji na svakodnevnom prometu i prodaji roba i usluga, a samim time i da…

…zarađuju od svega što svaki čovjek svakog dana ionako već kupuje.

Rekli bismo da udruženje potrošača i nije neka revolucionarna ideja, ljudi su se oduvijek udruživali kako bi dobili popust, međutim, zbog svog poslovnog sistema SCnet udruženje potrošača je nešto sasvim novo i revolucionarno, jer zarađivati na nečemu nije isto što i…

…zarađivati na svemu što svakom čovjeku, svakog dana, ionako već treba.