PITANJA I ODGOVORI

Ovdje se nalazi spisak najčešće postavljanih pitanja i odgovori na njih. Za objašnjenja pojedinih termina ili više informacija, molimo da pogledate video prezentaciju SCnet-a, i/ili posjetite naše web konferencije i jutarnje treninge koji se održavaju svakog dana, osim nedjelje, sa početkom u 09:00 i 20:00 časova.

Šta je SCnet?

SCnet je međunarodna kompanija koja udružuje kupce i trgovce u jednu jedinstvenu potrošačku mrežu, na obostranu korist.

Zahvaljujući jedinstvenoj SCnet ideji i kupci i trgovci imaju obostranu korist od udruživanja. Sistem funkcioniše po WIN – WIN principu (SVI DOBIJAJU).

Koliko košta učlanjenje?

Učlanjenje u SCnet je besplatno. Nema upisnine, članarine, mjesečnog održavanja itd.

Imam li nekih obaveza kada se uključim?

Nemate nikakvih obaveza nakon uključenja, nemate obaveznih kupovina, obaveznih rokova, obaveze prisustva na SCnet seminarima.

Ako posmatrate SCnet kao poslovnu mogućnost, onda Vam toplo preporučujem naš sistem edukacije, preko web konferencija i uživo. Imamo vrhunski tim predavača, kakav se do sada nije sastao za tako kratko vrijeme oko jedne ideje.

Čemu služi aktivacija naloga?

Nakon registracije u SCnet, automatski dobijate e-mail sa SCnet sajta u kome se nalaze Vaši podaci za registraciju i link za aktivaciju naloga. Potrebno je kliknuti na taj link (ili ga prekopirati u Vaš browser) kako biste aktivirali svoj nalog.

Aktivacija naloga je rutinska provjera ispravnosti Vaše e-mail adrese, i verifikacija da je adresa data u registraciji zaista Vaša.

Ne uspijevam da aktiviram nalog, šta da radim?

Vaš nalog možete aktivirati i tako što ćete poslati jedan e-mail sa adrese sa kojom ste se registrovali na e-mail adresu kancelarije SCnet firme u Vašoj državi, na primjer:

  • office@scnetbih.com 
  • office@scnetsrbija.com 
  • office@scnethrvatska.com

i u naslovu poruke napišite: Molim aktivaciju naloga.

Gdje su firme partneri?

Spisak domaćih firmi partnera objavljen je na sajtu svake matične SCnet firme, na primjer:

Spisak se redovno ažurira i dopunjava svaki put kada se potpiše ugovor sa nekom novom partnerskom firmom.

Da li su partnerske firme u vlasništvu stranih kompanija i vlasnika?

SCnet ima jasno određenu politiku da u svakoj državi u kojoj započne svoju djelatnost, status partnerske firme prvo ponudi domaćim firmama i kompanijama, i na taj način doprinese ekonomskom razvoju države u kojoj radi.

Tek ako domaće firme odbiju saradnju ili ne postoji domaća firma u određenoj djelatnosti, SCnet će partnerski ugovor prepustiti firmama čiji vlasnici nisu iz date države.

Kako mogu da uštedim?

Koristeći mrežu partnerskih firmi SCnet-a, kupovinom kod partnerskih firmi dobijate određeni popust na sve što kupite, a ostvareni popust partnerska firma (kod koje ste obavili kupovinu) uplaćuje na račun  SCnet-a a zatim SCnet raspoređuje ostvareni povrat novca po unaprijed utvrđenom  načinu raspodjele.

Da bi Vam ovo bilo jasnije, pogledajte video prezentaciju, video pokrenite od 9. minute i pažljivo slušajte kako se povrat novca raspoređuje. Koliko se vraća Vama na Vaš račun povrata novca, koliko ide Vašim instruktorima, a posebno obratite pažnju na ostatak popusta koji ide na Vaš račun akumulacija.

Napomena: svi računi koji se spominju u prezentaciji nalaze se u Vašoj SCnet internet kalcelariji koju dobijate prilikom Vaše besplatne registracije.

Izgled Vaše SCnet internet kancelarije:

Zašto ne dobijam odmah nazad popust pri kupovini?

Zato što najveći dio ostvarenog popusta ide na Vaš račun akumulacija i kroz SCnet sistem ćete vremenom dobiti natrag mnogo veći procenat, mnogo više novca nego koliko to iznosi sam popust pri kupovini, što ustvari i jeste suština SCnet-a.

Umjesto 10% popusta odmah, bolje je dobiti i do 80% popusta kroz SCnet sistem.

Kako mogu da zaradim?

U SCnet-u ima više načina za ostvarivanje dodatnog prihoda – zarade, koji su objašnjeni u marketing planu kompanije.

Imate zaradu od vlastite kupovine, zaradu od preporučenih članova do 4. dubine, zaradu od „prava na profit“, zarade od bonus „prava na profit“, bonus zarade od učinka Vaših preporučenih članova do beskonačne dubine i zaradu od Vaše SCnet karijere.

Koliko mogu da zaradim?

Zavisi od Vašeg truda. Proučite dobro prezentaciju sa zvukom i video tutorijale. Dobro proučite sadržaje ovog sajta koji se odnose na SCnet biznis, posebnu pažnju obratite na SCnet video prezentacije koje se nalaze na sajtu.

Kako mogu početi odmah da zarađujem i u predmreži?

Najbrži (mada ne i najveći) način za ostvarivanje značajne zarade u SCnet-u je putem sakupljanja „prava na profit“. Vama se u Vašoj binarnoj matrici sakupljaju „prava na profit“ od Vaših preporučenih članova i od Vaše GORNJE LINIJE (pod pojmom “GORNJA LINIJA” podrazumijevamo Vaše instruktore u ovom poslu).

Što prije obezbijedite sebi makar jedno „pravo na profit“ obezbjeđujete da se sva ta „prava“ sakupljaju u Vašoj matrici.

Ako nemate barem jedno lično „pravo“ nema na šta da se postave „prava“ od Vaših saradnika i „prava“ od Vaše gornje linije. Pogledajte marketing plan, i/ili video prezentaciju, i/ili posjetite web konferencije i jutarnje treninge za detalje isplate na osnovu „prava na profit“.

„Pravo na profit“ možete ODMAH obezbijediti uplatom akontacije – kapare!

Šta su akontacije?

Pojam akontacija (kapara ili avans) je vijekovima poznat i priznat u trgovini. Vi znate da ćete nekada nešto kupovati i za tu kupovinu Vi možete položiti kaparu tj. akontaciju.

U SCnet-u također možete kaparisati neke svoje buduće kupovine.

Položena kapara ide direktno na Vaš račun kapara i takvu kaparu možete bilo kada dopuniti do punog iznosa (odjednom ili u dijelovima) i potrošiti cijeli iznos kod partnerskih firmi.

Znači, uplaćena akontacija ostaje Vaša, na Vašem računu i možete je bilo kada dopuniti i potrošiti!

Prilikom uplate akontacije ne morate precizirati kada ćete iskoristiti akontaciju, kod koga ćete je iskoristiti ili šta ćete kupovati, to možete odlučiti bilo kada kasnije.

Uplatom akontacije ODMAH dobijate lično „pravo na profit“ sa kojim odmah možete početi da zarađujete!

Akontacije su idealan način da prvo zaradite, a onda zarađeni novac trošite kod partnerskih firmi.

Kako mogu unaprijed da zaradim novac potreban za buduće kupovine?

Uplatom akontacije dobijate lično „pravo na profit“.

Preporučivanjem novih članova, ali i od svoje gornje linije obezbjeđujete nova „prava“ koja će se smjestiti ispod Vašeg, tako da već nakon prvog kruga sa sakupljenih 30-30 prava dobijate 140 eura u gotovini i 360 eura vaučer za kupovinu, sa kojim recimo možete dopuniti svoju akontaciju i potrošiti cijeli iznos, ili možete zarađen novac da reinvestirate kao nove akontacije i tako obezbjedite sebi još ličnih „prava“.

Da li se SCnet može porediti sa nagradnim igrama i piramidalnim sistemima?

Ne, SCnet nije igra ili piramidalni sistem.

Sav prihod nastaje od realnog prometa roba i usluga kod partnerskih firmi, nema prikupljanja drugih vrsta uplata.

Uplaćene akontacije ili kapare također ostaju na Vašem računu i akontaciju ćete u datom momentu dopuniti do punog iznosa i potrošiti u cijelosti kod firmi partnera, što također predstavlja legalan promet roba ili usluga.

SCnet sistem je usklađen sa zakonima države u kojoj SCnet radi i u potpunosti je legalan i ne nosi apsolutno nikakav rizik po članove.

Da li se mogu učlaniti i građani susjednih država (Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Makedonija…) i kakvu korist mogu oni imati?

Kompanija SCnet pored ostalih država, ima svoje firme u svim EX-YU republikama tako da možete uključivati članove iz bilo koje države u kojoj kompanija SCnet već posluje.

Ako imate nekog poznanika u nekoj susjednoj državi, možete ga informisati o SCnet poslovnoj prilici. Vaš poznanik ima sve beneficije na raspolaganju koje imate i Vi u SCnet sistemu (zaradu od svoje potrošnje, zaradu od potrošnje njegove mreže potrošača, karijernu zaradu).

Pošaljite mu video prezentaciju, link od naše online edukacije, upoznajte tu osobu sa planom seminara i javnih prezentacija u njegovoj državi. Ako ta osoba počne ozbiljno da gradi svoj SCnet posao, Vi ćete za to biti nagrađeni po marketing planu SCnet kompanije.

Zašto upisujemo jedinstveni matični broj građana prilikom registracije?

U našem sistemu zarađujete novac i vaučere.

Vaučeri mogu da se online odštampaju i koriste kao sredstvo plaćanja.

Uslov da ne dođe do zloupotrebe i falsifikovanja online vaučera jeste da trgovci mogu da identifikuju nas kao kupce i treba im neki broj koji postoji i u našim ličnim kartama i u našim pasošima.

Mi smo odabrali JMBG u tu svrhu. JMBG kao ni ostale podatke koje prijavite na našem sajtu ni u kakve druge svrhe nećemo koristiti.

Koliko zapravo plaćamo za jednu akontaciju?

Primjer za BiH:

Za jednu akontaciju uplaćujete 100 KM na Vaš privremeni račun u okviru SCnet BH firme.

Taj novac možete potrošiti u potpunosti kao dio veće kupovine (putem vaučera) u naredne 3 godine kod SCnet BH partnerskih firmi.

Akontacije/kapare se troše u okviru SCnet firme u kojoj su uplaćene, ne možete uplatiti akontaciju u firmi SCnet Srbija i dobiti “pravo na profit” a onda tu akontaciju/kaparu trošiti u SCnet partnerskim firmama u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko niste pronašli odgovore na Vaša pitanja, pošaljite ih putem ovih kontakt podataka. Odgovore na Vaša pitanja dobijate u kratkom vremenskom roku.

Srdačan pozdrav!
Refik Hrvić
Poslovni partner kompanije SCnet World