Napetost se rađa ako imate određenu vrstu uma i želite da ga promijenite… preobrazite… ako želite da budete mudriji… pametniji… Napetosti nema jedino kad sebe prihvatimo u potpunosti…