SUŠTINA MREŽNOG MARKETINGA

Suština MLM-a se može svesti na nekoliko vrlo jasnih pretpostavki i činjenica: 1. U MLM-u se nalaziš zbog sebe samoga ali nikada nisi sam. Naime, sistem nagrađivanja uslovljava zainteresovanost svakoga višestojećeg u strukturi za rad saradnika pod sobom i samim tim njegovo napredovanje i Tekstast. 2. Promet u MLM firmi je prirodnirezultat izgradnje firme, tj. uvećanje…

Continue reading →