PROF. DR. ČARLS KING

Prof. dr. ČARLS KING (Charles King) – HARVARD BUSINESS Predaje Mrežni Marketing na Univerzitetu Ilions u Čikagu, doktorirao na Univerzitetu Harvard, autor nekoliko najprodavanijih knjiga, međunarodni govornik i konsultant poslovnog magazina FORTUNE 500. U proteklih 20 godina, dr. Čarls King se bavi proučavanjem Mrežnog Marketinga, zahvaljujući njemu Mrežni Marketing je uveden kao dodatni poslovni model koji se…

Continue reading →