DR. ALAN SOMERSAL

DR. ALAN SOMERSAL (ALLAN SOMERSALL) Osjećam respekt prema poslovnom modelu Mrežnog Marketinga jer sam bezbroj puta vidio kako se ljudi mijenjaju na bolje, maltene pred mojim očima. Mrežni Marketing posjeduje kapacitet koji omogućava prosječnim ljudima da postignu natptosječne rezultate. Profesija Mrežnog Marketinga, ustvari, predstavlja školu ličnog rasta i razvoja ličnosti. Tokom niza godina imao sam…

Continue reading →