ČINJENICE I ARGUMENTI O MREŽNOM MARKETINGU

Slijedi lista koja sadrži nekoliko važnih činjenica i argumenata o industriji Mrežnog Marketinga (Mrežni Marketing, Network Marketing, Multi Level Marketing, MLM): danas u svijetu postoji više od 12000 MLM kompanija kompanije Mrežnog Marketinga posluju u 125 država svijeta kompanije Mrežnog Marketinga ostvaruju godišnji promet od preko 180 milijardi dolara od prodaje svojih proizvoda i usluga…

Continue reading →

ŠTA JE MREŽNI MARKETING?

Sama riječ marketing predstavlja distribuciju ili put nekog proizvoda ili usluge od proizvođača do krajnjeg potrošača, a Multi Level podrazumijeva da se ova distribucija obavlja u više nivoa. Najjednostavnije rečeno Mrežni Marketing predstavlja jedan od mnogobrojnih načina prodaje proizvoda i usluga. Da biste shvatili razliku između klasičnog marketinga i MLM-a pogledajte ove dvije slike: Kod…

Continue reading →

ANMP – ASOCIJACIJA NETWORK MARKETING PROFESIONALACA

ANMP (ASOCIJACIJA NETWORK MARKETING PROFESIONALACA) – Okuplja lidere i profesionalne graditelje mreže u zajedničko udruženje čija glavna parola glasi: “SNAGA JE U JEDINSTVU”. Asocijacija djeluje na globalnom nivou i okuplja Network Marketing lidere i distributere širom svijeta. Putem svojih edukativnih programa ANPM podiže kompletnu industriju Mrežnog Marketinga na jedan potpuno novi nivo pomažući da se podigne nivo…

Continue reading →

DSA (DIRECT SELLIN ASSOCIATION) ASOCIJACIJA ZA DIREKTNU PRODAJU I MREŽNI MARKETING

Sjedište DSA se nalazi u Vašingtonu. Web stranica: www.dsa.org DSA je zadužena za poštivanje svih zakonskih propisa i regulativa kada su u pitanju kompanije koje svoje proizvode i usluge distribuiraju do krajnjih kupaca putem Direktne Prodaje ili putem Mrežnog Marketinga. Također, DSA aktivno učestvuje u podizanju profesionalizma i poslovne etike u industrijama Direktne Prodaje i Mrežnog Marketinga…

Continue reading →