ANMP – ASOCIJACIJA NETWORK MARKETING PROFESIONALACA

ANMP (ASOCIJACIJA NETWORK MARKETING PROFESIONALACA) – Okuplja lidere i profesionalne graditelje mreže u zajedničko udruženje čija glavna parola glasi: “SNAGA JE U JEDINSTVU”. Asocijacija djeluje na globalnom nivou i okuplja Network Marketing lidere i distributere širom svijeta. Putem svojih edukativnih programa ANPM podiže kompletnu industriju Mrežnog Marketinga na jedan potpuno novi nivo pomažući da se podigne nivo…

Continue reading →

DSA (DIRECT SELLIN ASSOCIATION) ASOCIJACIJA ZA DIREKTNU PRODAJU I MREŽNI MARKETING

Sjedište DSA se nalazi u Vašingtonu. Web stranica: www.dsa.org DSA je zadužena za poštivanje svih zakonskih propisa i regulativa kada su u pitanju kompanije koje svoje proizvode i usluge distribuiraju do krajnjih kupaca putem Direktne Prodaje ili putem Mrežnog Marketinga. Također, DSA aktivno učestvuje u podizanju profesionalizma i poslovne etike u industrijama Direktne Prodaje i Mrežnog Marketinga…

Continue reading →