Advokat Mirnes Ajanović, Sredstvima informisanja, Saopštenje za javnost

Tražimo odgovore od svih koji su propagirali da je vakcinisanje sigurno – da li je povećana iznenadna smrtnost uzrokovana antikovid vakcinama? 🤔

ADVOKAT MIRNES AJANOVIĆ I NARODNI KRIZNI ŠTAB BIH – DA LI SU ANTIKOVID VAKCINE SMRTONOSNE? 💉

Svim institucijama u i van BiH koje su propagirale da je vakcinisanje sigurno, a posebno Federalnom ministarstvu zdravstva, dostavljen je zahtjev kojim se zahtjeva odgovor na pitanje: Da li je povećana iznenadna smrtnost mladih ali i starijih uzrokovana antikovid vakcinama davanim u BiH ali i na prostoru Republike Srbije, istakao je advokat Mirnes Ajanović u ime Narodnog kriznog štaba BiH. 📜📩

Ovaj dokument je jedinstven u svijetu po svom sadržaju, obimnosti i odgovorima koji se zahtijevaju od državnih institucija i koje moraju znati, a sastoji se iz više cjelina od kojih svaka daje poseban uvid u eventualnu efikasnost i način djelovanja antikovid vakcina. 💪🌍💉

Obuhvaćena je imunologija, opšti dio o vakcinaciji, patologija kroz sisteme čovjeka u odnosu na vakcinaciju, te interakcija antikovid vakcina sa drugim lijekovima i medicinskim sredstvima. Propituje se ukupno stotinu grupa lijekova koji se najčešće koriste. Zadnji dio se posebno bavi porastom broja umrlih mladih ali i starijih od početka vakcinacije, kao i zabrinjavajućim statističkim podacima. 🧬💊📈

Sa pravnog aspekta ovaj zahtjev se poziva na brojne zakone i pravilnike: Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH, Pravilnik o postupku i načinu davanja dozvole za stavljanje lijeka u promet BiH, Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata BiH, Zakon o liječništvu BiH te Krivični zakon BiH. ⚖️📚

Četvrtu godinu konstantno slušamo da su sve antikovid ali i ostale vakcine (što ćemo u narednom periodu detaljno ispitati) sigurne i efikasne iz čega zaključujemo da vlast i zaposleni u zdravstvu koji to tvrde moraju detaljno poznavati ovu materiju te biti u stanju odgovoriti na postavljena pitanja. Zahtjev se nalazi u PDF-u u prilogu, potpisali su ga članovi Narodnog kriznog štaba BiH a izradila ga je doktor Larisa G. Hadžić. 📄💉💡

Razlog za ovakav pristup je taj što je ovaj zahtjev uvod za obimnu krivičnu prijavu koja slijedi u slučaju da ne dobijemo odgovore na sva pitanja, a pravne posljedice su logične i neminovne jer bi se radilo o svojevrsnom genocidu svjetskih razmjera, kako je to, između ostalog obrazloženo u video prezentaciji advokata Mirnesa Ajanovića i Narodnog kriznog štaba BiH koja se dostavlja u linku u prilogu: https://www.youtube.com/watch?v=8VU5YckoyaU 📢🎥

Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=8VU5YckoyaU