Month: July 2020

Mir je produkt shvatanja da nikada nećeš i ne možeš imati sve pod kontrolom!