OBRAZOVANJE-PROMJENA NAVIKA – SIR KEN ROBINSON

“Mašta je izvor svih ljudskih dostignuća.” – Sir Ken Robinson “Mnogi visoko talentovani, briljantni, kreativni ljudi misle da nisu vrijedni – zato što te njihove vrijednosti obrazovni sistem ne cijeni i gleda na njih sa predrasudama.” – Sir Ken Robinson Zašto su djeca sve više otuđena od škole? Zašto su sve češće hiperaktivna i nepažljiva na nastavi? Ima li sve to […]

» Read more

ZAPOČNIMO REVOLUCIJU UČENJA – SIR KEN ROBINSON

“Mašta je izvor svih ljudskih dostignuća.” – Sir Ken Robinson U ovom inspirativnom i duhovitom nastavku svog slavnog govora iz 2006. godine, Sir Ken Robinson zagovara radikalan prijelaz sa standardizovanih škola na personalizovano učenje – i kreiranje uslova u kojima dječiji prirodni talenti mogu da procvjetaju. ZAPOČNIMO REVOLUCIJU UČENJA • Sir Ken Robinson • Srdačan pozdrav, Refik Hrvić 〉〉 Facebook 〉〉 Twitter 〉〉 Google+ 〉〉 […]

» Read more