PRINUDNI RAD vs. RADITE ONO ŠTO VOLITE

Tema predavanja: “Prinudni rad”, Goran Potkonjak Značaj ove teme nije u fokusu nijedne diskusije da se ne bi otvorila suštinska pitanja o prisilnom radu koji se po automatizmu prihvata nekritički kao normalna pojava u društvu.

» Read more