NEGDJE MORA DA POSTOJI… POSTOJI U NAMA

Bez obzira da li je to negdje zapisano, znam da ću uspjeti. Ako to nije predodređeno, predodrediću, ili ako nije suđeno, ja ću to da uradim… Ako stignem do granice, precrtaću je, ako naiđem na kraj, stvoriću od njega početak. I kada vas gađaju kamenjem, guraju u stranu, vuku unazad, vi nastavite. Slijedite svoj cilj, polako koračajte, istrpite svaku nedaću […]

» Read more