DA OBNOVIMO KORONA (KOVID-19) PRAVILA ZA ONE KOJI SU ZBUNJENI

Uopšte mi nije jasno zašto ljudi ne prate i ne pošuju Kovid-19 pravila, kada su tako jasno i precizno navedena i objašnjena. Za sve one koji su možda i dalje zbunjeni ovim pravilima i preporukama, ovdje ćemo opet da ih ponovimo. Kao prvo, ne smijete da napustite vašu kuću iz bilo kog razloga, osim ako imate razlog i onda možete […]

» Read more