Dr. Meehan: VELIKA SVEOBUHVATNA NAUČNA ANALIZA NOŠENJA MASKI UTEMELJENA NA DOKAZIMA

Tekst je prenešen u izvornom obliku: Sve su nas zbunile oprečne poruke koje smo dobijali o nošenju maski u zajednici, na poslu i u školama. Pitanje je postalo plemensko, podijeljeno i za većinu zbunjujuće. Kao što ćete naučiti iz materijala koji slijedi, dokazi za i protiv nošenja maski ne bi trebali biti zbunjujući. Znanstveni dokazi su jasni. Nakon što pročitate ovaj […]

» Read more