Biti SRETAN stvar je ličnog IZBORA!

1. Biram biti sretan i dobro raspoložen. Imat ću na umu da je “većina ljudi sretna u onolikoj mjeri koliko odluči biti sretna”. Podsjećat ću se da je sreća u čovjeku, a ne izvan njega. 2. Biram da ću se prilagođavati prilikama umjesto da se trudim prilagođavati prilike vlastitim željama. 3. Biram brinuti se za vlastito tijelo. Vježbati ću, njegovati ga i […]

» Read more