KAKO SE VRŠI KOMPRESIJA VAŠIH ČLANOVA U TRAFFICWAVE AUTORESPONDERU?

KAKO-SE-VRŠI-KOMPRESIJA-VAŠIH-ČLANOVA-U-TRAFFICWAVE-AUTORESPONDERU

Ovdje ću objasniti i pokazati kako se vrši kompresija u TrafficWave autoresponderu.

Šta je kompresija?

Kada uključite nove članove u TrafficWave oni se nalaze u vašoj saradničkoj strukturi (engl. downline). Vremenom, neki od vaših članova više neće biti aktivni i neće koristiti TW autoresponder. Kada se to desi, oni gube svoju poziciju u vašoj strukturi i tada na njihovo mjesto TW ubacuje nekog vašeg novog člana i saradnika.

To se zove kompresija, odnosno, iz vaše mreže se brišu neaktivni članovi i na njihovo mjesto se dodaju novi, aktivni. U ovom primjeru, zamislite da vi imate vaša 3 direktna člana koji se zovu Nedim, Ivana i Marko.

Svi oni su vaši direktni članovi (vaša prva dubina):

  Vi  
 l
 Nedim Ivana Marko

Vaš sljedeći član je Nebojša. Njega TW postavlja ispod Nedima u vašu drugu dubinu:

  Vi  
/ l \
Nedim Ivana Marko
/                
Nebojša                

Vaš sljedeći član je Ana. Nju TW postavlja ispod Ivane u vašu drugu dubinu:

  Vi  
/ l \
Nedim Ivana Marko
/      /          
Nebojša      Ana          

 U slučaju da Marko odustane, tada njegovo mjesto ostaje prazno u vašoj prvoj dubini:

  Vi  
/ l \
Nedim Ivana X
/      /          
Nebojša     Ana           

Ovo upražnjeno mjesto će biti popunjeno onda kada uključite prvog novog člana. Neka to bude Nikola. Nikolu će TW postaviti u vašu prvu dubinu gdje je nekada bio Marko:

  Vi  
/ l \
Nedim Ivana Nikola
/      /          
Nebojša     Ana           

Šta se dešava kada od posla odustane neki vaš član koji ispod sebe već ima druge članove?

U slučaju da Ivana odustane, tada TW vrši kompresiju i na njeno mjesto postavlja Anu:

  Vi  
/ l \
Nedim Ana Nikola
/                
Nebojša                

Kada TrafficWave nalog nekog vašeg člana postane neaktivan zato što član nije platio 17,95$ za mjesečno korištenje autorespondera, TrafficWave će zadržati njegov nalog još 10 dana.

U slučaju da u tom periodu član ne plati i ne aktivira svoj nalog, TrafficWave će ga izbrisati i uraditi kompresiju ko što je prikazano u prethodnim tabelama.

Srdačan pozdrav,
Refik Hrvić

Facebook
Twitter
Google+
YouTube

ŠTA JE AUTORESPONDER?

AUTORESPONDER – NAJBOLJE ČUVANA TAJNA NAJUSPJEŠNIJIH LIDERA U INTERNET POSLOVANJU

Ako ste radili (ili i sada radite) u industriji mrežnog marketinga onda vam je poznato da je jedna od najvažnijih stvari za uspjeh vaša LISTA POTENCIJALNIH SARADNIKA.

To je lista ljudi kojima ćete predstaviti vašu kompaniju iz mrežnog marketinga, njene proizvode, plan nagrađivanja, poslije čega će određeni broj ljudi sa vaše liste postati i vaši saradnici u poslu.

U klasičnom mrežnom marketingu ova lista se svakodnevno proširuje i na nju se dodaju imena i kontakt podaci novih potencijalnih saradnika.

Isti slučaj je i kada je u pitanju online i internet marketing. I u internet marketingu vaš uspjeh, u velikom procentu, zavisi od veličine liste vaših potencijalnih saradnika i kupaca vaših proizvoda ili usluga.

Razlika je u tome što u internet marketingu vi vašu listu možete graditi na jednostavniji i efikasniji način a u tome vam najviše pomaže program koji se zove AUTORESPONDER – INTERNET MARKETING ALAT BROJ 1.

ŠTA JE TO AUTORESPONDER?

Svako, tko želi da se ozbiljno bavi internet poslovanjem, mora imati ovaj alat. Autoresponder je program koji automatski šalje unaprijed pripremljene e-mail poruke svim članovima vaše e-mail liste.

Ovo su samo neke od prednosti ovog programa:

  • Autoresponder je alat koji radi za vas i dok vi spavate,

  • Autoresponder radi za vas 24 sata dnevno,

  • Šalje već spremljene e-mail poruke svima koji se upišu na vašu e-mail listu,

  • Autoresponder je alat koji vam donosi novac,

  • Autoresponder je alat kojeg koriste najuspješniji internet biznismeni,

  • Autoresponder štedi vaše vrijeme,

  • Omogućava vam da komunicirate sa neograničenim brojem ljudi,

  • Autoresponder vam omogućava da gradite neograničenu listu vaših saradnika,

  • Pomoću autorespondera izgrađujete povjerenje kod članova vaše liste…

Autoresponder automatski šalje elektronsku poštu vašim potencijalnim kupcima i to u određenom vremenskom intervalu kojeg vi određujete. Kreirate nekoliko e-mailova (to može biti 3, 5, 10, 30, 100… e-mailova, zavisno od toga šta promovišete, dijelite ili prodajete) zatim označite vremenski interval svakog e-maila kada želite da bude poslan vašim članovima.

Ostali dio posla autoresponder odrađuje sam u tačno zadato vrijeme, praktično dok vi spavate ovaj program radi za vas.

Nakon što napravite reklamnu kampanju, odnosno, kreirate određeni broj e-mail poruka, odredite intervale kada želite da koji e-mail bude poslan na adresu vaših članova, tada postavljate jedan KONTAKT OBRAZAC – FORMULAR (“kod” od ovog obrazca se nalazi u autoresponderu) na vašu internet stranicu ili blog.

Nakon toga oni će dobiti automatsku e-mail poruku sa vašeg autorespondera u kojoj se nalazi link na koji trebaju kliknuti kako bi potvrdili svoju prijavu na vašu listu i kako bi potvrdili da se slažu da od vas dobijaju e-mail poruke. U ovaj formular, posjetioci vašeg sajta, sami se upisuju. Potrebno je samo da unesu svoje ime i e-mail adresu.

Vi ne morate voditi računa o tome kada treba da šaljete koji e-mail, jer autoresponder to radi umjesto vas. Vi treba da postavite KONTAKT OBRAZAC – FORMULAR na neku vašu internet stranicu ili blog kako bi se posjetioci mogli upisivati na vašu listu, ostali dio posla za vas odrađuje auoresponder.

AUTORESPONDER je ALAT KORISTAN ZA SVE.

Svi oni koji misle da se ozbiljno i profesionalno bave nekim internet poslom moraju imati ovaj program, jer BEZ ALATA NEMA ZANATA.

Autoresponder koriste velika, srednja i mala preduzeća kao i fizička lica. Svi oni koriste ovaj program da bi ostali u kontaktu sa svojim kupcima, pronašli nove kupce i kako bi im mogli slati određene promotivne materijale, nove ponude, itd.

Najveći svjetski stručnjaci iz oblasti online/internet marketinga i e-mail marketinga koriste ovaj fantastičan alat.

Oni znaju da je tajna uspjeha u internet marketingu u IZGRADNJI ŠTO VEĆE LISTE PRETPLATNIKA SA KOJIMA MOGU KOMUNICIRATI I PONUDITI IM SVOJU USLUGU ILI PROIZVOD.

A to im upravo i omogućava korištenje nekog AUTORESPONDER programa.

Srdačan pozdrav,
Refik Hrvić

→ Facebook
Twitter
Google+
→ YouTube