KAKO PROMIJENITI NAČIN PLAĆANJA TW AUTORESPONDERA?

Ukoliko želite da promijenite način plaćanja vašeg TW autorespondera to možete uraditi na sljedeći način:

1. Uđite u vaš TW nalog i kliknite na View/Edit Account Profile:

2. Kliknite na Click Here to Change Payment Information:

3. Kliknite na jednu od tri ponuđene opcije:

Ako želite da plaćate kreditnom karticom, tada kliknite na OPTION 1, a u slučaju da imate PayPal nalog, odaberite OPTION 2, a ako želite plaćati putem vašeg Payza naloga, tada odaberite OPTION 3.

3.1 Ako ste odabrali prvu opciju, onda unesite informacije o vama i vašoj kartici u predviđena polja i kliknite na dugme Submit New Credit Card Info:

3.2 Ako ste odabrali drugu opciju, kliknite na dugme PayPal Subscribe i povežite vaš PayPal nalog sa TrafficWave-om:

3.3 Ako ste odabrali treću opciju, onda kliknite na dugme Payza SUBSCRIBE i povežite vaš Payza nalog sa TrafficWave-om:

Napomena:

Ako ste odabrali plaćanje kreditnom karticom, vaša TrafficWave zarada će vam biti isplaćivana putem čeka na vašu kućnu adresu. Ako ste odabrali plaćanje putem PayPal ili Payza naloga, tada će vam i zarada biti isplaćivana na vaš PayPal, odnosno Payza nalog.

Published by Refik Hrvić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *