PITANJA I ODGOVORI

Imate li nekih pitanja? Odgovore na sva pitanja, koja imate u vezi TrafficWave autorespondera, pronaći ćete na OVOM LINKU. A pronaći ćete i objašnjenja osnovnih pojmova koji se koriste u e-mail marketingu. Posjetite OVAJ LINK i saznajte odgovore na vaša pitanja.